Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
 • Home
 • >Wettelijke Vermeldingen

Wettelijke Vermeldingen

[Bijwerken - 31 juli 2012]

TOEPASSINGSGEBIED

Elk bezoek aan en elk gebruik van de website www.decathlon.be is onderworpen aan deze Wettelijke Vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat U onderstaande Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze voorwaarden niet aanvaardt, dient U de website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Wettelijke Vermeldingen zal naar u worden verwezen met de termen "U", "Uw" of "Bezoeker".

Decathlon Belgium Naamloze vennootschap behoudt zich het recht voor om de op de website vermelde voorwaarden, waaronder deze Wettelijke Vermeldingen, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Wettelijke Vermeldingen regelmatig te consulteren.

Top van de pagina

ARTIKEL 1 : INFORMATIE OMTRENT Decathlon Belgium Naamloze vennootschap

Deze website wordt beheerd door Decathlon Belgium Naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel aan de Olympische Dreef 50, B-1070 Anderlecht, België. Decathlon Belgium Naamloze vennootschap is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer, 0449.296.278 ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel onder het nummer 0449.296.278 en draagt als BTW-identificatienummer BE 0449.296.278.

U kan Decathlon Belgium Naamloze vennootschap bereiken via volgende gegevens :

Correspondentieadres : Noorderlaan 53, B-2030 Antwerpen
Tél: +32(0)35460400
Fax: +32(0)35448838
E-mail: belgiume@decathlon.net

Decathlon Belgium Naamloze vennootschap baat 15 winkels over gans België uit. De contactgegevens van deze winkels zijn :


Decathlon Antwerpen

Adres : Noorderlaan 53, 2030 Antwerpen
Tél. : +32(0)3/546 04 00
E-mail : Bart.Ongenaet@decathlon.com


Decathlon Chatelineau

Adres : Rue du Trieu-Kaisin 1, 6200 Chatelineau
Tél. : +32(0)71/24 30 40
E-mail : Pierre.martin@decathlon.com


Decathlon Alleur

Adres : Rue du Commerce 20, 4432 Alleur
Tél. : +32(0)4/247 26 26
E-mail : Frederic.noel@decathlon.com


Decathlon Luik

Adres : Rue Féronstrée 84, 4000 Liège
Tél. : +32(0)4/232 39 00
E-mail : Stephane.malchair@decathlon.com


Decathlon Roeselare

Adres : Groenestraat 250, 8800 Roeselare
Tél. : +32(0)51/27 20 70
E-mail : Matthias.vanholm@decathlon.com


Decathlon Schelle

Adres : Boomse Steenweg 37, 2627 Schelle
Tél. : +32(0)3/443 20 80
E-mail : Ilya.chardome@decathlon.com


Decathlon Kortrijk

Adres : Beneluxlaan 1, 8500 Kortrijk
Tél. : +32(0)56/24 36 60
E-mail : Jeroen.depypere@decathlon.com


Decathlon Anderlecht

Adres : Olympische dreef 50, 1070 Anderlecht
Tél. : +32(0)2/559 10 10
E-mail : Christophe.pape@decathlon.com


Decathlon Brugge

Adres : Blankenbergse Steenweg 420, 8000 Brugge
Tél. : +32(0)50/45 06 00
E-mail : Bart.standaert@decathlon.com


Decathlon Bergen (Mons)

Adres : Rue de la Poire d'Or 1, 7033 Mons
Tél. : +32(0)65/ 39 42 00
E-mail : Yannick.belvaux@decathlon.com


Decathlon La Louvière

Adres : Boulevard Michel Debauque 10, 7100 La Louvière
Tél. : +32(0)64/23 28 00
E-mail : Frederic.doto@decathlon.com


Decathlon Olen

Adres : Lammerdries-Winkelstraat 4 / B1, 2250 Olen
Tél. : +32(0)114/ 36 92 00
E-mail : Wim.schepens@decathlon.com


Decathlon Waver

Adres : Chaussée de Namur 270, 1300 Waver
Tél. : +32(0)10/232 200
E-mail : Sabrina.doyenard@decathlon.com


Decathlon Namen

Adres : Avenue des dessus de Lives, 5101 Loyers
Tél. : +32(0)81/32.65.00
E-mail : Bruno.pintocoelho@decathlon.com


Decathlon Maasmechelen

Adres : Kolenmijn Limburg-Maaslaan, 3630 Maasmechelen
Tél. : +32(0)89/76.92.00
E-mail : Mathieu.renier@decathlon.com


Top van de pagina

ARTIKEL 2 : BESCHRIJVING EN DOEL VAN DE WEBSITE

Met deze website biedt Decathlon Belgium Naamloze vennootschap U in hoofdzaak volgende diensten aan :

 • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het bedrijf Decathlon Belgium Naamloze vennootschap, haar productengamma ( in het bijzonder doch niet beperkt tot de eigenschappen van diverse goederen, de gebruiksdoelen, de beschikbaarheid, de prijs, enz.), de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot de dienst na verkoop, de Decathlonkaart, enz.) en haar verkooppunten.

 • een onlinewinkel, waarbij U de mogelijkheid hebt om Decathlonproducten via deze website te kopen en deze hetzij aan huis te laten leveren, hetzij in een gewenst verkooppunt af te halen;

 • een communicatieplatform tussen U en Decathlon, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Decathlon Belgium Naamloze vennootschap

Top van de pagina

ARTIKEL 3 : GEBRUIK

Indien U deze voorwaarden schendt of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, kan Decathlon Belgium Naamloze vennootschap U de toegang ontzeggen zonder voorafgaande verwittiging.


Top van de pagina

ARTIKEL 4 : TALEN

Deze website kan U raadplegen in het Nederlands en het Frans.

Elke via deze website gesloten overeenkomst kan U sluiten hetzij in het Nederlands, hetzij in het Frans.

Top van de pagina

ARTIKEL 5 : DE TECHNISCHE STAPPEN OM TOT DE SLUITING VAN EEN CONTRACT TE KOMEN

De bestelling gebeurt in verschillende stappen (“Orderproces”) :

 • U selecteert de gewenste producten, en vult Uw virtuele winkelwagentje ;

 • Wanneer U ervoor hebt geopteerd om tot betaling over te gaan, krijgt U een overzicht waarin U eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren voordat U Uw order definitief plaatst ;

 • U krijgt bij het afronden van Uw aankoop een allerlaatste maal een overzicht (=”Overzichtsscherm”) en de mogelijkheid om Uw bestelling definitief te aanvaarden;

 • U doet vervolgens een aanvraag tot betaling. Betalingen met bankkaart en met overschrijving worden aanvaard.

Top van de pagina

ARTIKEL 6 : DE PRODUCTEN

Decathlon Belgium Naamloze vennootschap verbindt zich ertoe om de verkochte artikelen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op de website. Decathlon Belgium Naamloze vennootschap kan echter niet garanderen dat bepaalde eigenschappen van de producten na verloop van tijd niet wijzigen, onder meer met het oog op een kwaliteitsverbetering. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Decathlon Belgium Naamloze vennootschap geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Evenzo zijn de productfoto's die op de website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Decathlon Belgium Naamloze vennootschap aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van deze product- foto’s.

Top van de pagina

ARTIKEL 7 : PRIJZEN

De prijzen op de website worden weergegeven in euro, inclusief alle belastingen die van toepassing zijn in België.

De prijs op elke productfiche is de prijs die van toepassing is voor de online winkel doorheen België. Deze blijft geldig zolang de geselecteerde producten op voorraad zijn.

De afgebeelde prijzen op Decathlon.be zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten (levering) of andere optionele diensten. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang en de eigenschappen van elke specifieke bestelling, en kunnen niet op voorhand worden berekend; afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelling zal de transportkost varieren. Bij het Orderproces krijgt U op het overzichtsscherm wel een overzicht van de totaalprijs aan producten, van de uiteindelijke totale verpakkings-, transport- en leveringskost, alsook van de kosten van eventueel aanvullende dienstverlening, uiterlijk vóór de goedkeuring en betaling van de bestelling.

De gepubliceerde prijzen zijn de adviesprijzen bepaald door Decathlon Belgium Naamloze vennootschap. Deze prijzen zijn niet bindend voor de aankoop van producten door de Bezoeker in de Decathlonwinkels zelf, en kunnen bijgevolg variëren per Decathlonwinkel.

Alle prijzen worden door Decathlon Belgium Naamloze vennootschap met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

Top van de pagina

ARTIKEL 8 : BESCHIKBAARHEID

Decathlon Belgium Naamloze vennootschap levert omvangrijke inspanningen om het online aanbod van haar productengamma naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare voorraden. Echter valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten als leverbaar of beschikbaar aangeduid worden, die op het ogenblik van de verwerking van de bestelling niet langer op voorraad zouden zijn. Vandaar ook dat het productenaanbod en de beschikbaarheid van de producten op de website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Decathlon Belgium Naamloze vennootschap kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

Indien bij de verwerking van de bestelling zou blijken dat de producten, in tegenstelling tot een andersluidende melding op de website, toch niet op voorraad zijn, zal Decathlon Belgium Naamloze vennootschap U hiervan onverwijld op de hoogte brengen. In dat geval zal Decathlon Belgium Naamloze vennootschap alvast overgaan tot het verwerken van de bestelling van die producten die wel beschikbaar zijn. Indien U dit echter wenst; kan U in het geval van gedeeltelijke beschikbaarheid eveneens Uw bestelling annuleren.

Als geen van de producten van de bestelling door de Bezoeker op voorraad zijn, dan wordt die bestelling geannuleerd en wordt de rekening van de Bezoeker niet gedebiteerd.

Top van de pagina

ARTIKEL 9 : BETALING EN LEVERING

9.1 Betaling


U kan bij een aankoop via deze website op volgende manieren betalen :

 • indien U de goederen bij U thuis laat leveren: betaling vóórafgaand aan de levering, d.m.v. Bancontact/Maestro, Visa, Masterc ard, Deca- thlon-getrouwheidscheque, overschrijving en Decathlon-cadeaubonnen ;

 • indien U de goederen in de door U geselecteerde winkel afhaalt: betaling vóórafgaand aan de levering d.m.v., Bancontact/Maestro, Visa, Mastercard, en overschrijving
Bij betaling via Bancontact/Maestro zal het door U verschuldigde bedrag pas van Uw rekening gaan bij verzending van de Bevestigingse-mail. Bij betaling via Visa of Mastercard zal het bedrag van Uw rekening gaan conform de tussen U en Uw betalingsdienstaanbieder gemaakte afspraken.

9.2 Levering in een door U geselecteerde Decathlonwinkel


Indien U opteert om uw bestelling in een door U geselecteerde Decathlonwinkel af te halen, zal U ná uw bestelling per e-mail op de hoogte worden gebracht dat Uw bestelling klaarligt in de door U geselecteerde Decathlonwinkel. U kunt Uw bestelling afhalen tegen voorlegging van een kopie van de bevestigingse-mail die U na Uw online aankoop ontving samen met Uw identiteitskaart. De afhaling in de winkel geldt als levering.

9.3 Levering aan huis


Indien U opteert voor levering aan huis, zal Uw aankoop binnen de kortst mogelijk termijn voor levering worden verstuurd met een maximale van 30 dagen te rekenen van de dag volgend op de bestelling. Decathlon Belgium Naamloze vennootschap doet daarvoor een beroep op een externe dienstverlener. Deze zal U Uw aankoop leveren in de werkweek en binnen de gebruikelijk werkuren. De totaalkost voor transport en levering wordt U op het einde van het Orderproces, en vóór de goedkeuring en betaling van de bestelling, meegedeeld.

Producten worden enkel geleverd in België op het adres dat U bij Uw bestelling heeft opgegeven. Bij een levering op een gemeenschappelijk adres stemt U ermee in dat Decathlon Belgium Naamloze vennootschap de bestelling levert op het gemeenschappelijke adres zoals vermeld op de bestelbon. Decathlon Belgium Naamloze vennootschap kan in geen geval aansprakelijk zijn voor redenen dat de bestelling niet U maar aan een medebewoner zou zijn afgeleverd.

Top van de pagina

ARTIKEL 10 : HERROEPINGSRECHT EN RUILRECHT

10.1 Herroepingsrecht


Met uitzondering voor de in de volgende alinea opgesomde producten beschikt U bij elke aankoop op deze website over een recht om de verrichte aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. U kan dit herroepingsrecht uitoefenen bi nnen een termijn van 30 kalenderdagen. De termijn van het herroepingsrecht vangt aan :

 • voor de goederen, te rekenen van de dag na de levering aan de Bezoeker ;

 • voor de diensten, te rekenen van de dag na het afsluiten van de overeenkomst.
Voor volgende categorieën van producten beschikt U niet over een herroepingsrecht: goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bijv. hartslagmeters, zwemgerief, ondergoed, enz.), audio- en video-opnames en computerprogramma’s waarvan de verzegeling is doorbroken of de verpakking werd geopend, boeken.

De kosten verbonden aan de terugzending van de herroepen bestelling zijn voor rekening van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap.

Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal Decathlon Belgium Naamloze vennootschap U binnen de 30 dagen het volledige bedrag van het product of de producten terugbetalen, onder voorbehoud dat de producten volledig, in perfecte staat en in hun originele verpakking worden teruggebracht.

10.2 Ruilrecht


Als Decathlon-klant kan U elk product dat niet voldoet aan Uw verwachtingen, omruilen tot 365 dagen na de aankoop, op eenvoudig verzoek van Uw kasticket of leveringsbon. Dit omruilrecht is niet van toepassing op goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben ( bijv. hartslagmeters, zwemgerij, ondergoed, enz.), audio- en video-opnames en computerprogramma’s waarvan de verzegeling is doorbroken of de verpakking werd geopend, boeken, enz.

Top van de pagina

ARTIKEL 11 : VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

11.1 Algemeen


Decathlon Belgium Naamloze vennootschap is de verantwoordelijke voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die op deze website plaatsvinden. De verwerkte persoonsgegevens omvatten onder meer – afhankelijk van het doel van de verwerking – de naam, de voornaam, het adres, de contactgegevens waar- onder telefoon en/of GSM-nummer en e-mailadres. Bij de aankoop van kledij worden eveneens de opgegeven kledingmaten verwerkt, doch dit uitsluitend met het oog op het uitvoeren van de bestelling. Deze laatste gegevens worden niet opgeslagen.

Door het gebruik van diverse diensten die Decathlon Belgium Naamloze vennootschap middels deze website levert, verleent de bezoeker zijn ondubbelzinnige toestemming tot verwerking van de door hem verleende persoonsgegevens en verklaart hij zich akkoord met deze Privacyverklaring.

11.2 Adres- en communicatiegegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking


De adres- en communicatiegegevens van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap kunnen worden geraadpleegd in "TOEPASSINGSGEBIED".

11.3 Doeleinden van de verwerking


Bij een louter niet-interactief gebruik van de website worden geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Wet van 8 december 1992 tot be- scherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, met uitzondering van het gebruik door deze website van „cookies‟. Die cookies registreren op een algemene manier gegevens die betrekking hebben op het surfgedrag van de bezoeker op de website (geraadpleegde pagina's, datum en tijdstip van raadpleging,...), die de website toelaten om de Bezoeker te herkennen bij latere be- zoeken en die het mogelijk maken om online te reserveren. Die cookies bevatten dus informatie over de Bezoeker. U kan het gebruik van "cookies" weigeren door in het configuratiemenu van Uw webbrowser de instellingen voor cookies te wijzigen. In dat geval zal U echter niet langer online be- stellingen kunnen plaatsen.

Bij een interactief gebruik van de website – dit is bij het plaatsen van een bestelling online –verwerkt Decathlon Belgium Naamloze vennootschap via deze website de ontvangen persoonsgegevens voor volgende doeleinden:
 • communicatie met U;

 • het uitvoeren van door U geplaatste bestelling;

 • het beheer van haar klanten- of leveranciersgegevens;

 • het verstrekken van de door Decathlon Belgium Naamloze vennootschap aangeboden diensten (zie art. 2).

11.4 Ontvangers of de categorieën van ontvangers van de gegevens


De verwerkte persoonsgegevens kunnen afhankelijk van de doeleinde van verwerking, en de noodzaak daartoe, aan de volgende ontvangers wor- den meegedeeld :
 • de Bezoeker zelf;

 • aan met Decathlon Belgium Naamloze vennootschap verbonden ondernemingen;

 • aan derden, met het oog op direct marketing.

11.5 Recht van toegang en op verbetering van persoonsgegevens


U hebt steeds het recht om kennis te krijgen van het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende Uw persoonsgegevens alsook over de con- crete doeleinden van deze verwerkingen, van de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en van de categorieën ont- vangers aan wie de gegevens worden verstrekt.
U kan eveneens te allen tijde verzoeken dat de verwerkte gegevens in een begrijpelijke vorm aan U worden meegedeeld, alsook alle beschikbare informatie over de oorsprong van die gegevens. Daarnaast hebt U het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alle persoonsgegevens die op U betrekking hebben. Tot slot hebt U steeds het recht om zich kosteloos en zonder enige motivering tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden te verzetten.

11.6 Archivering


Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient Decathlon Belgium Naamloze vennootschap het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.

Top van de pagina

ARTIKEL 12 : INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Door gebruik te maken van deze website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap. Deze website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en het databankenrecht beschermd. Elke kopie, aanpassing, wijziging of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap.

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden op deze website, zijn merken en/of handelsnamen die wette- lijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap of gelieerde vennootschap(pen). De toelating om gebruik te maken van deze website impliceert geen enkele toelating in om gebruik te maken van de daarop vermelde merken en namen. Elk gebruik daarvan alsook van gelijkaardige merken of namen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap.

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft Decathlon Belgium Naamloze vennootschap het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

Top van de pagina

ARTIKEL 13 : AANSPRAKELIJKHEID

De aansprakelijkheid van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of een geval van overmacht.

De volledige aansprakelijkheid van Decathlon Belgium Naamloze vennootschap beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, en in geen geval tot enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot winstderving, commercieel verlies, verlies van gegevens, tekorten of elke andere vorm van on- rechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U de site raadpleegde of een aankoop op afstand sloot.

Evenmin kan Decathlon Belgium Naamloze vennootschap aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus,...).

Top van de pagina