Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel

De spelregels

Petanque kan op verschillende manieren worden gespeel. Lees meer over de spelregels!

Basisregels Bovenaan de pagina

Petanque is een sport waarbij twee teams van elk 3 tegen elkaar uitkomen (triplettes), of twee teams van elk 2 spelers (doublettes) of één speler tegen één speler speelt (tête-à-tête). Het team dat het but (ook wel cochonnet genoemd) mag gooien (aangeduid door loting) moet een cirkel trekken zodat de spelers hun ballen vanuit die cirkel kunnen gooien. 


Er wordt geloot welk team mag beginnen spelen. Eender welke speler van dat team kiest het vertrekpunt en trekt op de grond een cirkel van 35 tot 50 cm diameter. 


De voeten van de speler mogen niet uit de cirkel komen voordat zijn bal de grond raakt. Die speler gooit dan het but uit op een afstand tussen de 6 en 10 meter. Het but moet minstens op 1 meter afstand liggen van elke hindernis (muur, boom enz.).


Het principe van het spel is om zijn ballen zo dicht mogelijk bij het but te gooien. De teams spelen om de beurt.


Wanneer alle ballen gegooid zijn, hangt het aantal punten van het team af van het aantal ballen (van dat team) dat het dichtst bij het but ligt. Indien bijvoorbeeld van het ene team de 3 ballen die het dichtst bij het but liggen op 5 cm, 7 cm en 10 cm afstand liggen, terwijl de dichtste bal van het andere team op 12 cm van het but ligt, heeft het eerste team 3 punten. Bij gelijkheid krijgt elk team een punt.


Het spel eindigt wanneer een partij 13 punten heeft behaald.

De pointeur bij petanque Bovenaan de pagina

De pointeur bij petanque heeft tot taak om zijn bal zo te gooien dat die zo dicht mogelijk bij het but terechtkomt.
Er zijn verschillende houdingen om te werpen. De meest voorkomende zijn rechtop, door de benen gebogen of gehurkt. 


Enkele tips om zo doeltreffend mogelijk te werpen: 


- Houd de bal stevig in de holte van je hand, de duim half gebogen.
- Er wordt altijd onderhands geworpen.
- Of je nu rechtop staat, of voorover buigt of gehurkt zit, het is absoluut belangrijk dat je je evenwicht bewaart om recht te gooien.

De tireur bij petanque Bovenaan de pagina

De tireur bij petanque heeft tot taak om zijn bal krachtig en met een goede techniek te gooien zodat deze één of meer ballen van de tegenstander raakt zodat ze verder van het but af rollen. De meest courante houding voor een tireur is rechtstaand.