Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
 • Home
 • > WETTELIJKE VERMELDINGEN

WETTELIJKE VERMELDINGEN - DECATHLON BELGIUM NV

[Updated op 05 april 2014]

Inhoud

1 : Toepassingsgebied

Elk bezoek aan en elk gebruik van de Website www.decathlon.be is onderworpen deze Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden. Het bezoek en gebruik van de Website houdt automatisch in dat U onderstaande Wettelijke Vermeldingen aanvaardt. Indien U deze voorwaarden niet aanvaardt, dient u de Website onmiddellijk te verlaten.

Voor de verdere toepassing van deze Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden zal naar u worden verwezen met de termen ‘U’, ‘Uw’ of ‘Gebruiker’.

Decathlon Belgium NV behoudt zich het recht voor om de op de Website vermelde voorwaarden, waaronder deze Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden, op elk ogenblik wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden regelmatig te consulteren.

Top van de pagina

2 : Definities

Website : de Website waarop U deze Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden aantrof.

Gebruiker, U of Uw : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die de Website bezoekt.

Top van de pagina

3 : Wettelijke informatie

3.1 Informatie omtrent Decathlon Belgium NV


Deze Website wordt beheerd door Decathlon Belgium NV , met maatschappelijke zetel aan de Jules bordetlaan 1, 1140 Evere, België. Decathlon Belgium NV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0449.296.278, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel en draagt als BTW-identificatienummer BE0449296278

U kan Decathlon Belgium NV bereiken via volgende gegevens:
Correspondentieadres : Jules bordetlaan 1, B-1140 Evere
Tel. : +32(0)27019610
Fax: +32(0)35448838
E-mail: belgium@decathlon.be


Decathlon Antwerpen

Adres : Noorderlaan 53, 2030 Anvers
Tel. : +32(0)3/546 04 00


Decathlon Chatelineau

Adres : Rue du Trieu-Kaisin 1, 6200 Chatelineau
Tel. : +32(0)71/24 30 40


Decathlon Alleur

Adres : Rue du Commerce 20, 4432 Alleur
Tel. : +32(0)4/247 26 26


Decathlon Luik

Adres : Rue Féronstrée 84, 4000 Liège
Tel. : +32(0)4/232 39 00


Decathlon Roulers

Adres : Groenestraat 250, 8800 Roeselare
Tel. : +32(0)51/27 20 70


Decathlon Schelle

Adres : Boomse Steenweg 37, 2627 Schelle
Tel. : +32(0)3/443 20 80


Decathlon Kortrijk

Adres : Beneluxlaan 1, 8500 Kortrijk
Tel. : +32(0)56/24 36 60


Decathlon Anderlecht

Adres : Drève Olympique 50, 1070 Anderlecht
Tel. : +32(0)2/559 10 10


Decathlon Brugge

Adres : Blankenbergse Steenweg 420, 8000 Brugge
Tel. : +32(0)50/45 06 00


Decathlon Bergen

Adres : Rue de la Poire d'Or 1, 7033 Mons
Tel. : +32(0)65/ 39 42 00


Decathlon La Louvière

Adres : Boulevard Michel Debauque 10, 7100 La Louvière
Tel. : +32(0)64/23 28 00


Decathlon Olen

Adres : Lammerdries-Winkelstraat 4 / B1, 2250 Olen
Tel. : +32(0)114/ 36 92 00


Decathlon Waver

Adres : Chaussée de Namur 270, 1300 Wavre
Tel. : +32(0)10/232 200


Decathlon Namen

Adres : Avenue des dessus de Lives, 5101 loyers
Tel. : +32(0)81/32.65.00


Decathlon Maasmechelen

Adres : Kolenmijn Limburg-Maaslaan, 3630 Maasmechelen
Tel. : +32(0)89/76.92.00


Decathlon Gent

Adresse : Vliegtuiglaan 8, 9000 Gent
Tél. : +32(0)9/250.99.00


Decathlon Turnhout

Adresse : Steenweg Op Gierle 221, 2300 Turnhout
Tél. : +32(0)14/44.32.003.2 Beschrijving en doel van de Website

Met deze Website biedt Decathlon Belgium NV U in hoofdzaak volgende diensten aan (indicatieve en niet-limitatieve opsomming):

 • het verschaffen van vrijblijvende informatie omtrent het bedrijf Decathlon Belgium NV, haar productengamma ( in het bijzonder doch niet beperkt tot de eigenschappen van diverse goederen, de gebruiksdoelen, de beschikbaarheid, de prijs, enz.), de door haar aangeboden diensten (in het bijzonder doch niet beperkt tot de dienst na verkoop, de Decathlonkaart, enz.) en haar verkooppunten.
 • een onlinewinkel, waarbij U de mogelijkheid hebt om Decathlonproducten via deze Website te kopen en deze hetzij aan huis te laten leveren, hetzij in een gewenst verkooppunt af te halen;
 • een communicatieplatform tussen U en Decathlon, waar u gebruik van kan maken voor alle informatieverzoeken en elke soort communicatie tussen U en Decathlon Belgium NV
 • het gebruik van diverse, specifieke diensten:
  • de mogelijkheid om een Decathlon-profiel aan te maken, waarbij u makkelijk uw klantenfiche bij Decathlon kan beheren (https://www.decathlon.be/be/loginPage);
  • het beheer van uw Decathlon Getrouwheidskaart (https://customercard.decathlon.fr/netcard/index.jsp?language=NL&country=BE);
  • de Decathlon Pic Share dienst, waarbij u bij bepaalde Decathlon producten uw foto(‘s) en ervaringen kan voegen;
  • de mogelijkheid om aan door Decathlon Belgium NV georganiseerde wedstrijden deel te nemen;

3.3 Talen

Deze Website kan U raadplegen in het Nederlands en het Frans.
Elke via deze site gesloten overeenkomst kan u sluiten hetzij in het Nederlands, hetzij in het Frans.3.4 De technische stappen om tot de sluiting van een contract te komen

De bestelling gebeurt in verschillende stappen (“Orderproces”) :

 • U selecteert de gewenste producten, en vult Uw virtuele winkelwagentje ;
 • Wanneer U ervoor hebt geopteerd om tot betaling over te gaan, krijgt U een overzicht waarin U eventuele invoerfouten kan opsporen en corrigeren voordat U Uw order definitief plaatst ;
 • U krijgt bij het afronden van Uw aankoop een allerlaatste maal een overzicht (=”Overzichtsscherm”) en de mogelijkheid om Uw bestelling definitief te aanvaarden;
 • U doet vervolgens een aanvraag tot betaling. Betalingen met bankkaart en met overschrijving worden aanvaard.

3.5 Privacy en verwerking persoonsgegevens

Voor meer informatie omtrent de verwerking van persoonsgegevens die Decathlon verricht via deze Website, zie de Decathlon PrivacyverklaringTop van de pagina

4 : Omtrent ons gamma en onze producten

4.1 De producten

Decathlon Belgium NV verbindt zich ertoe om de verkochte artikelen met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en te presenteren op de Website. Decathlon Belgium NV kan echter niet garanderen dat bepaalde eigenschappen van de producten na verloop van tijd niet wijzigen, onder meer met het oog op een kwaliteitsverbetering. Ondanks onze voorzorgsmaatregelen zijn fouten in de voorstelling niet uit te sluiten, in welk geval Decathlon Belgium NV geenszins aansprakelijk kan gesteld worden.

Evenzo zijn de productfoto's die op de Website staan slechts indicatief, en brengen ze in hoofde van Decathlon Belgium NV geen contractuele verplichtingen teweeg. In geen geval kan Decathlon Belgium NV aansprakelijk gesteld worden op basis van de inhoud of voorstellingswijze van deze product- foto’s.

4.2 Prijzen

De prijzen op de Website worden weergegeven in euro, inclusief alle belastingen die van toepassing zijn in België.

De prijs op elke productfiche is de prijs die van toepassing is voor de online winkel doorheen België. Deze blijft geldig zolang de geselecteerde producten op voorraad zijn.

De afgebeelde prijzen op Decathlon.be zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten (levering) of andere optionele diensten. Deze kosten zijn afhankelijk van de omvang en de eigenschappen van elke specifieke bestelling, en kunnen niet op voorhand worden berekend; afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelling zal de transportkost variëren. Bij het Orderproces krijgt U op het overzichtsscherm wel een overzicht van de totaalprijs aan producten, van de uiteindelijke totale verpakkings-, transport- en leveringskost, alsook van de kosten van eventueel aanvullende dienstverlening, uiterlijk vóór de goedkeuring en betaling van de bestelling.

De gepubliceerde prijzen zijn de adviesprijzen bepaald door Decathlon Belgium NV . Deze prijzen zijn niet bindend voor de aankoop van producten door de Gebruiker in de Decathlonwinkels zelf, en kunnen bijgevolg variëren per Decathlonwinkel.

Alle prijzen worden door Decathlon Belgium NV met de meeste zorg opgegeven, doch materiële vergissingen zijn steeds mogelijk. Alle prijzen op deze Website worden U bijgevolg meegedeeld onder voorbehoud van materiële vergissingen of foutieve prijsopgave.

4.3 Beschikbaarheid

Decathlon Belgium NV levert omvangrijke inspanningen om het online aanbod van haar productengamma naadloos te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare voorraden.

Echter valt het nooit uit te sluiten dat er op de site producten als leverbaar of beschikbaar aangeduid worden, die op het ogenblik van de verwerking van de bestelling niet langer op voorraad zouden zijn. Vandaar ook dat het productenaanbod en de beschikbaarheid van de producten op de Website als louter indicatief en contractueel niet-bindend moet worden beschouwd. Decathlon Belgium NV kan dan ook niet aansprakelijk gesteld worden bij onbeschikbaarheid van één of meerdere producten.

Indien bij de verwerking van de bestelling zou blijken dat de producten, in tegenstelling tot een andersluidende melding op de Website, toch niet op voorraad zijn, zal Decathlon Belgium NV U hiervan onverwijld op de hoogte brengen. In dat geval zal Decathlon Belgium NV alvast overgaan tot het verwerken van de bestelling van die producten die wel beschikbaar zijn. Indien U dit echter wenst; kan U in het geval van gedeeltelijke beschikbaarheid eveneens Uw bestelling annuleren.

Als geen van de producten van de bestelling door de Gebruiker op voorraad zijn, dan wordt die bestelling geannuleerd en wordt de rekening van de Gebruiker niet gedebiteerd.

4.4 Betaling en levering

4.4.1 Betaling

U kan bij een aankoop via deze Website op volgende manieren betalen :
 • indien U de goederen bij U thuis laat leveren: betaling vóórafgaand aan de levering, d.m.v. Bancontact/Maestro, Visa, Masterc ard, Deca- thlon-getrouwheidscheque, overschrijving en Decathlon-cadeaubonnen ;
 • indien U de goederen in de door U geselecteerde winkel afhaalt: betaling vóórafgaand aan de levering d.m.v., Bancontact/Maestro, Visa, Mastercard, en overschrijving

Indien U opteert om uw bestelling in een door U geselecteerde Decathlonwinkel af te halen, zal U ná uw bestelling per e-mail op de hoogte worden gebracht dat Uw bestelling klaarligt in de door U geselecteerde Decathlonwinkel. U kunt Uw bestelling afhalen tegen voorlegging van een kopie van de bevestigingse-mail die U na Uw online aankoop ontving samen met Uw identiteitskaart. De afhaling in de winkel geldt als levering.

4.4.2 Levering in een door U geselecteerde Decathlonwinkel

Indien U opteert om uw bestelling in een door U geselecteerde Decathlonwinkel af te halen, zal U ná uw bestelling per e-mail op de hoogte worden gebracht dat Uw bestelling klaarligt in de door U geselecteerde Decathlonwinkel. U kunt Uw bestelling afhalen tegen voorlegging van een kopie van de bevestigingse-mail die U na Uw online aankoop ontving samen met Uw identiteitskaart. De afhaling in de winkel geldt als levering.

4.4.3 Levering aan huis

Indien U opteert voor levering aan huis, zal Uw aankoop binnen de kortst mogelijk termijn voor levering worden verstuurd met een maximale termijn van 30 dagen te rekenen van de dag volgend op de bestelling. Decathlon Belgium NV doet daarvoor een beroep op een externe dienstverlener. Deze zal U Uw aankoop leveren in de werkweek en binnen de gebruikelijk werkuren. De totaalkost voor transport en levering wordt U op het einde van het Orderproces, en vóór de goedkeuring en betaling van de bestelling, meegedeeld. Voor meer informatie omtrent dit Orderproces, zie art. 3.4.

Producten worden enkel geleverd in België op het adres dat U bij Uw bestelling heeft opgegeven. Bij een levering op een gemeenschappelijk adres stemt U ermee in dat Decathlon Belgium NV de bestelling levert op het gemeenschappelijke adres zoals opgegeven tijdens het Orderproces. Decathlon Belgium NV kan in geen geval aansprakelijk zijn voor redenen dat de bestelling niet aan U maar aan een medebewoner zou zijn afgeleverd

4.5 Herroepingsrecht en ruilrecht

4.5.1 Herroepingsrecht

Met uitzondering voor de in de volgende alinea opgesomde producten beschikt U bij elke aankoop op deze Website over een recht om de verrichte aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief. U kan dit herroepingsrecht uitoefenen binnen een termijn van 30 kalenderdagen. De termijn van het herroepingsrecht vangt aan : achat réalisé, sans devoir payer d’amende et sans devoir vous justifier. Vous pouvez exercer ce droit de rétraction dans un délai de 30 jours calendrier. Le délai du droit de rétraction commence :
 • voor de goederen, te rekenen van de dag na de levering aan de Gebruiker ;
 • voor de diensten, te rekenen van de dag na het afsluiten van de overeenkomst.
Voor volgende categorieën van producten beschikt U niet over een herroepingsrecht:
 • goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben (bijv. hartslagmeters, zwemgerief, ondergoed, enz.),
 • audio- en video-opnames en computerprogramma’s waarvan de verzegeling is doorbroken of de verpakking werd geopend,
 • boeken.
De kosten verbonden aan de terugzending van de herroepen bestelling zijn voor rekening van Decathlon Belgium NV. Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal Decathlon Belgium NV U binnen de 30 dagen het volledige bedrag van het product of de producten terugbetalen, onder voorbehoud dat de producten volledig, in perfecte staat en in hun originele verpakking worden teruggebracht.

4.5.2 Ruilrecht

Als Decathlon-klant kan U elk product dat niet voldoet aan Uw verwachtingen, omruilen tot 365 dagen na de aankoop, op eenvoudig verzoek van Uw kasticket of leveringsbon. Dit omruilrecht is niet van toepassing op goederen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben ( bijv. hartslagmeters, zwemgerij, ondergoed, enz.), audio- en video-opnames en computerprogramma’s waarvan de verzegeling is doorbroken of de verpakking werd geopend, boeken, enz..

Top van de pagina

5 : Gebruiksvoorwaarden Website en online diensten

5.1 Algemeen gebruik van de Website

5.1.1 Toegang tot de site en dienste

Het gebruik van de Website en de door Decathlon Belgium NV aangeboden online diensten is voorbehouden voor een gebruik voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden door:
 • meerderjarige Gebruikers en,
 • minderjarige Gebruikers die daartoe de toestemming van hun ouders hebben verkregen.
De toegang tot bepaalde online diensten kan door Decathlon Belgium NV afhankelijk gemaakt worden aan de registratie en aanmaak van een online profiel door de Gebruiker op de Website. Persoonsgegevens die U in het kader van deze registratie aan Decathlon Belgium NV meedeelt wordt verwerkt conform de Privacyverklaring van Decathlon Belgium NV (zie art. 3.5 ).

5.1.2 Verboden gedragingen

U zal er zich bij het gebruik van de Website en de door Decathlon Belgium NV aangeboden online diensten, in het bijzonder deze diensten die aan de Gebruiker toelaten om inhoud op de Website van Decathlon Belgium NV te plaatsten, van onthouden om:
 • het stellen van een illegale handelingen;
 • het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens van andere gebruikers van de Website of de online diensten, zich de identiteit van een derde aanmeten of persoonsgegevens en andere persoonlijke informatie over een derde verspreiden of publiceren, met welke middelen ook;
 • direct of indirect schadelijke, beledigende, racistische, haatdragende, revisionistische , immorele, privacyschendende boodschappen of afbeeldingen te verspreiden of te publiceren.
 • direct of indirect informatie verspreiden of publiceren omtrent zijn politieke, filosofische of religieuze gezindheid, vakbondslidmaatschap, gezondheid of seksuele geaardheid of enige andere persoonlijke informatie;
 • inhoud of boodschappen voor de rekening van derden verspreiden of publiceren;
 • inhoud of boodschappen verspreiden die de belangen van Decathlon Belgium NV schaden of kunnen schaden.

5.2 Pic Share

Bij het gebruik van de Pic Share dienst van Decathlon Belgium NV kan U foto’s en tekst plaatsen op de Website van Decathlon Belgium NV . Naast de algemene bepalingen van deze Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden, in het bijzonder doch niet beperkt tot de bepalingen onder art. 5.1 en art. 6, is de Pic Share dienst eveneens onderworpen aan de specifieke bepalingen van dit art. 5.2.

5.2.1 Intellectuele eigendomsrechten op de Pic Share foto’s

Art. 6.1.2 hieronder is integraal van toepassing op de intellectuele eigendomsrechten over de foto’s en teksten die U via de Pic Share dienst op de Website publiceert.

5.2.2 Privacy van de gebruiker en de geportretteerden

U gaat er mee akkoord dat Decathlon Belgium NV uw voornaam en familienaam, alsook de gemeente waar u woont kan vermelden bij de door U geüploade inhoud, evenwel zonder daartoe verplicht te zijn.

U garandeert Decathlon Belgium NV dat u de toestemming heeft bekomen van alle op de ingezonden foto geportretteerde personen conform de Wet Verwerking Persoonsgegevens, opdat Decathlon een gebruik kan maken van de ingezonden foto zoals verwoord in art. 6.1.2 hieronder. De Privacyverklaring van Decathlon Belgium NV (zie art. 3.5) is van toepassing.

5.2.3 Inhoud

Decathlon Belgium NV kan ten allen tijde en volgens haar uitsluitende inzichten de toegang tot de inhoud die de gebruiker van de Pic Share dienst op de Website heeft geplaatst, schorsen of opheffen. Voor het overige gelden de bepalingen van art. 6.2.2.

Top van de pagina

6 : Diverse bepalingen

6.1 Intellectuele eigendomsrechten

6.1.1 Inhoud gepubliceerd door Decathlon Belgium NV

Door gebruik te maken van deze Website erkent U uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Decathlon Belgium NV .

Deze Website, alsook de lay-out, teksten, logo’s, afbeeldingen, en andere items, evenals de selectie en vormgeving ervan, worden door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht inzake softwareprogramma’s en/of het databankenrecht beschermd. Elke reproductie of publieke mededeling van het geheel of een gedeelte van deze Website, onder het even welke vorm en met om het even welke middelen, is volstrekt verboden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Decathlon Belgium NV en/of diens licentiegever(s).

De benamingen, merken, handelsnamen, afbeeldingen en logo's die gebruikt worden op deze Website, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn en de eigendom zijn van Decathlon Belgium NV en/of diens licentiegever(s). Elk gebruik daarvan alsook van deze intellectuele eigendommen is volstrekt verboden behoudens mits voorafgaande schriftelijke toestemming van Decathlon Belgium NV en/of diens licentiegever(s).

In geval van inbreuk op bovenvermelde rechten heeft van Decathlon Belgium NV en/of diens licentiegever(s) het recht om alle passend geachte strafrechtelijke en burgerrechtelijke procedures in te stellen.

6.1.2 Inhoud gepubliceerd door de Gebruiker

Tenzij anders vermeld in huidige Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden draagt U expliciet alle auteursrechten – zowel de vermogensrechten als de patrimoniale rechten op de inhoud die U via de Website online plaatst – in het bijzonder doch niet beperkt tot teksten, commentaren, bestanden, foto’s, videos, grafische werken, enz. – onvoorwaardelijk en definitief over aan Decathlon Belgium NV . In het bijzonder is het hierdoor toegestaan om de door U gepubliceerde inhoud zonder beperkingen te reproduceren en aan het publiek mee te delen in het kader van online of offline promotionele activiteiten en sociale media activiteiten, hetzij door Decathlon Belgium NV zelf, hetzij met Decathlon Belgium NV gelieerde ondernemingen. Deze reproductie of publieke mededeling zal geschieden met of zonder naamsvermelding en mét de mogelijkheid om de inhoud te wijzigen volgens de uitsluitende inzichten van Decathlon Belgium NV. U aanvaardt daarbij dat U geen vergoeding ontvangt voor deze overdracht en het eventuele gebruik dat Decathlon Belgium NV van de inhoud zou maken.

Nadat U de inhoud online geplaatst hebt op de Website van Decathlon Belgium NV zal U er zich van onthouden om deze inhoud op welke manier ook nog verder te gebruiken, reproduceren of te publiceren, ook indien Decathlon de inhoud niet zou aanwenden voor andere online of offline promotionele activiteiten.

In afwijking van het voormelde en in de mate waarin de intellectuele eigendomsrechten op de door u op de Website geplaatste inhoud niet of slechts gedeeltelijk aan u toebehoren, garandeert u Decathlon Belgium NV dat de inhoud op geen enkele wijze een inbreuk vormt op een auteursrecht, een tekening of model, een gedeponeerd handelsmerk of enige andere intellectuele eigendomsrechten van een derde, en dat:
 • u vanwege de titularis van de betrokken intellectuele eigendomsrechten de toestemming hebt verkregen om het werk in kwestie te reproduceren en te publiceren op de Website , teneinde Decathlon Belgium NV er een gebruik van te laten maken conform de modaliteiten uiteengezet in dit artikel, en dat
 • u, ingeval de inhoud een afbeelding zou betreffen, de toestemming heeft bekomen van alle op de ingezonden afbeelding geportretteerde personen conform art. 10 Auteurswet opdat Decathlon gebruik kan maken van de ingezonden afbeelding conform de modaliteiten van dit artikel.

6.2 Aansprakelijkheid

6.2.1 Aansprakelijkheid bij het gebruik van de Website

De raadpleging en het gebruik van de Website gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Gebruiker.

De Website kan hyperlinks naar sites van derden bevatten; door op deze links te klikken erkent dat Decathlon Belgium NV de inhoud ervan niet kan garanderen en opent bijgevolg dergelijke links geheel op eigen risico.

Decathlon Belgium NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg zou zijn de raadpleging en/of het gebruik van haar Website (en de informatie die deze bevat) of van het bezoek aan websites van derden waarnaar op de Website van Decathlon Belgium NV zou worden doorgelinkt.

Decathlon Belgium NV kan de toegang tot de Website al dan niet tijdelijk opschorten om technische of andere redenen, met inbegrip van onderhoud van de Website of delen ervan. De Gebruiker aanvaardt deze onderbrekingen en verzaakt aan elke schadevordering in dat verband.

Het gebruik van de site door de Gebruiker impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen die inherent zijn aan het internet , met inbegrip van technologieën met betrekking tot reactietijd nodig om de webserver van Decathlon Belgium NV te raadplegen of te doorzoeken, technische prestaties, risico van onderbreking en, meer in het algemeen , het risico eigen aan de overdracht van gegevens over het internet.

Ingevolge het bovenstaande en Decathlon Belgium NV of enige met Decathlon Belgium NV verbonden vennootschap die adverteert op of diensten verleent via de Website van Decathlon Belgium NV , in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor volgende voorvallen (niet-limitatieve en niet-exhaustieve opsomming):
 • informatie beschikbaar op de Website die niet door Decathlon Belgium NV werd geplaatst (zogenaamde user generated content – zie ook art. 5.2 hierboven);
 • eventuele storing van het netwerk die de goede werking van de Website verhinderen;
 • het verlies van gegevens;
 • elke welkdanige softwarestoring
 • alle gevolgen van een computervirus, bug (softwarefout), afwijking of storing;
 • eventuele schade aan de computer van de Gebruiker, om welke redenen ook.

6.2.2 Aansprakelijkheid bij het plaatsen van inhoud op de Website

Decathlon Belgium NV kan elke registratie van de Gebruiker op haar Website alsook de toegang tot enige inhoud en/of informatie gepubliceerd op de Website per onmiddellijk ingang schorsen en/of verwijderen.

Decathlon Belgium NV kan eveneens het verdere gebruik en/of de toegang tot de Website voor de Gebruiker schorsen indien de Gebruiker deze Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden niet zou naleven. Deze schorsing kan plaatsvinden zonder enige voorafgaande kennisgeving of waarschuwing, op ieder moment en volgend de uitsluitende inzichten van Decathlon Belgium NV .

De Gebruiker aanvaardt dat Decathlon Belgium NV geen voorafgaande controle uitvoert op de inhoud die door de gebruikers van de Website online wordt geplaatst. Doch na het ontvangen van een gemotiveerde klacht zal Decathlon Belgium NV binnen de kortst mogelijk termijn deze klacht onderzoeken en ten aanzien van de gewraakte inhoud desgevallend de nodige maatregelen nemen.

6.2.3 Aansprakelijkheid bij uitvoering van contractuele verplichtingen

De aansprakelijkheid van Decathlon Belgium NV voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of een geval van overmacht

De volledige aansprakelijkheid van Decathlon Belgium NV beperkt zich uitsluitend tot eventuele rechtstreekse schade, en in geen geval tot enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot winstderving, commercieel verlies, verlies van een kans of voordeel, verlies van gegevens, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U de site raadpleegde of een aankoop op afstand sloot.

Evenmin kan Decathlon Belgium NV aansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade inherent aan het gebruik van internet (onderbreking, virus,...).

6.3 Vrijwaring

Door het gebruik van de site stemt de Gebruiker in om Decathlon Belgium NV te vrijwaren in hoofdsom, kosten en uitgaven voor alle eventuele schade, direct dan wel indirect , als gevolg van :
 • aanspraken van derden in verband met de inhoud die de Gebruiker op de Website van Decathlon Belgium NV heeft geplaatst, in het bijzonder in geval van schending van de rechten van een derde als gevolg van
  • door de Gebruiker online geplaatste inhoud of aan persmisdrijven gerelateerde schade ;
  • inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derde partijen;
 • elke activiteit met betrekking tot een gebruik van de site in strijd met de wet en/of deze bepalingen en voorwaarden , al dan niet met een bedrieglijk oogmerk ;
 • de schending van huidige Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden.
Indien een al dan niet potentieel schadegeval ter kennis komt van Decathlon Belgium NV zal zij de Gebruiker onverwijld in kennis stellen van de beoogde of ingestelde vordering, en zullen partijen overleg plegen omtrent de verdere aanpak van het geschil.

6.4 Geschillen

Elk geschil ingevolge de interpretatie en uitvoering van huidige Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden behoort tot de exclusieve rechtsmacht van de Belgische hoven en rechtbanken. Behoudens andersluidende wettelijke bepalingen, zijn uitsluitend de rechtbanken van de gerechtelijke arrondissementen Kortrijk en Antwerpen bevoegd om kennis te nemen van geschillen hetzij tussen (de) Gebruiker(s) en Decathlon, hetzij tussen Gebruikers onderling.

Het Belgische recht is exclusief van toepassing.

Top van de pagina