Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
Gratis omruilen tot 365 dagen

WIL JE GRAAG EEN PRODUCT TERUGZENDEN?

HOE MIJN TERUGKEER UITVOEREN?

Zoals vermeld in deAlgemene verkoopsvoorwaarden, moeten de teruggezonden producten opgestuurd worden in perfecte staat, niet gedragen, niet beschadigd en in de originele verpakking

Bij het niet respecteren van deze voorwaarden zal de retour niet aanvaard worden'
Wij stellen u 2 retourprocedures voor:

MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

  • Aan DECATHLON BELGIE, Schoondonkweg 10 - 2830 Willebroek.
  • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)
  • Besteld op (*)/Ontvangen op (*)
  • Naam/Namen consument(en)
  • Adres consument(en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum(*)
  • (*) Schrappen wat niet past.