Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
Decathlon | Kwaliteit, altijd tegen de laagste prijs

Kortingen en promoties?
Onze prijzen zijn zó laag
dat we geen lokmiddeltjes nodig hebben.

Alles voor de bescherming van de speelterreinen

Onze initiatieven voor een beter milieu

Net als jij houden wij van sport. Van alle sporten. Met ons innovatieve beleid en onze lage prijzen maken we die sporten extra leuk én voordelig voor jou. Maar er moet ook een speelterrein zijn om dat plezier te beleven. Dat is ons milieu. Met een aantal milieubewuste initiatieven willen we ervoor zorgen dat jij ook in de toekomst plezier beleeft aan je favoriete sport.


Meer energie, minder verbruik

Ons hoofddoel is om onze uitstoot van broeikasgassen tegen 2020 met maar liefst 15% te verminderen. Een optimaal energiegebruik is een eerste stap in de goede richting.

Daarom worden de gevels en daken van onze winkels extra goed geïsoleerd en oude neonbuizen vervangen door ledverlichting. Twaalf van onze winkels in België beschikken bovendien over zonnepanelen die maar liefst 25% van de energiebehoefte voor zich nemen.


Gebruiken en hergebruiken

Onze milieubewuste aanpak draait niet alleen om energie. Zo vind je in alle DECATHLON-winkels ook inzamelpunten van RECUPEL. Breng je klein elektronisch materiaal, gloeilampen en batterijen dus gerust mee als je nog eens naar de winkel komt.

We recycleren natuurlijk ook zelf. In 2014 werd 92% van ons afval gesorteerd en opgehaald voor hergebruik.


Goed geparkeerd

De milieu-impact van onze parkeerterreinen beperken we zoveel mogelijk. Waterdoorlatende bestrating laat regen doorsijpelen in de bodem. We voozien bij verschillende winkels oplaadpunten voor elektrische voertuigen en stellen een deel van onze parkings ter beschikking voor carpoolen.