Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel

De regels

In een club, als ontspanning, met vrienden, met het gezin! Hier kom je meer te weten over handbal, zodat je de spelregels goed kent en met nog meer plezier kunt spelen.

Het spel, de regels Bovenaan de pagina

Handbal is een teamsport waarbij twee ploegen van elk 7 spelers met een bal tegenover elkaar uitkomen op een rechthoekig speelveld (40x20 ). Doel van het spel is om de bal in het doel van de tegenstander te werpen, en dat vaker dan het andere team. De speler beweegt zich al dribbelend met de bal naar voren en mag de bal doorspelen naar een medespeler van zijn team. Hij mag slechts drie stappen zetten met de bal in de hand en mag de bal niet langer dan 3 seconden vasthouden wanneer hij stilstaat.
Speeltijd: Meestal duurt een wedstrijd twee keer 30 minuten, met daartussen een rust van 10 minuten.
Maar de duur van de wedstrijd hangt af van de leeftijdscategorie van de spelers:

Bij spelers jonger dan 17 jaar: 2 keer 25 minuten

Bij spelers jonger dan 15 jaar: 2 keer 22 minuten

Bij spelers jonger dan 13 jaar: 4 keer 10 minuten

De posities Bovenaan de pagina

Keeper: Dit is de enige speler die de bal mag aanraken in zijn zone. Zijn doelstelling: de schoten van de tegenstander stoppen of afwenden. Keepers moeten soepel zijn om de bal met hun handen of voeten uit het doel te houden.


Linkervleugel: Hij speelt op de linkerkant van het veld, en neemt bij het verdedigen de uiterst linkse positie in (langs de hele zijlijn). Wanneer de tegenstander de bal verliest, is het de taak van de linkervleugel om zo snel mogelijk naar het doel van de tegenstander te rennen om de bal van zijn medespelers aan te pakken en de tegenaanval in te zetten. Bij het verdedigen moet hij de hoek waarin de tegenstander kan scoren zo klein mogelijk houden en ook zijn partner te hulp komen om tussenkomsten van de tegenstander af te blokken of te verminderen.


Linksachter: Hij speelt op de achterlijn (naast de centre-back). Vaak moet hij van op grote afstand werpen om zo een doelpunt te maken. Het is ook zijn taak om afwijkende ballen door te geven aan zijn vleugelspeler, en ballen over te spelen naar de center die in het midden van de verdediging van de tegenstander staat.


Centre-back: Staat in het midden van het veld en wordt ook de "spelverdeler" van de ploeg genoemd. Hij zet aanvallen op en geeft zijn ploeg mee welke strategie moet worden gevolgd. Hij kan doordringen tot in de verdediging van de tegenstander.
Bij het verdedigen neemt hij meestal een positie in vlak voor de verdediging om zo goed mogelijk te verhinderen dat de bal wordt rondgespeeld bij de tegenstander.


Center: Zijn positie is langs het gebied van 6 meter in het hart van de verdediging van de tegenstander, hij blokkeert de verdedigers van de tegenstander door ofwel tegenover hun doel van te blijven staan ofwel zich te verplaatsen langsheen de zone.
Zijn rol in de verdediging is om zijn medespelers die rond hem bewegen zo goed mogelijk te leiden. Meestal is het zijn taak om de center van de tegenstander te bewaken en te verhinderen dat die de bal krijgt.


Rechtsachter: Speelt aan de rechterkant van het veld en heeft daar dezelfde rol als de linksachter.


Rechtervleugel: Speelt aan de rechterkant van het veld en heeft daar dezelfde rol als de linkervleugel.

Typische termen Bovenaan de pagina

Positieaanval: gezamenlijke aanval door de verdediging te omcirkelen die zich verzameld heeft rond het eigen doel.
Positieverdediging: georganiseerd samenbrengen van de verdediging voor zijn gebied.
Chabala: doen alsof je de bal heel hard gaat slaan en dan met de pols onder de bal gaan om er de snelheid uit te halen.
Kungfu: gebruik maken van de ruimte boven het doeloppervlak om op te scoren. De speler springt op en werpt in de richting van het doel van de tegenstander voordat hij weer op de grond landt.
Roucoulette: worp waarbij de speler de bal een draaiend effect meegeeft.
Lob: met een hoge boog over de keeper heen werpen en zo scoren.
Mandekking: een speler bewaken om hem te beperken in zijn aanvalsmogelijkheden