Gratis Levering aan huis vanaf €29 | Gratis click & collect in de winkel
Decathlon - Service Atelier

VOORWAARDEN OM IN AANMERKING TE KOMEN EN UITSLUITINGSGEVALLEN

De aangekondigde termijn gaat in zodra Decathlon de offerte heeft bevestigd en eindigt met de afgeronde prestatie

De termijn is van toepassing voor elke afzonderlijke prestatie. Wanneer meerdere (identieke of verschillende) prestaties samenvallen, wordt de termijn in gezamenlijk overleg met de klant en de technicus bepaald.

De termijn is enkel van toepassing wanneer de nodige onderdelen voor de ingreep voorradig zijn.

Bij prestaties waarvoor geen enkele termijn vastligt, wordt de termijn in gezamenlijk overleg met de klant en de technicus bepaald.

De termijn voor de terbeschikkingstelling van het product kan worden herzien, meer bepaald wanneer:

  • De door de klant meegedeelde gegevens onvolledig / foutief zijn
  • De klant een bijkomende ingreep vraagt bovenop de aanvankelijk geplande ingreep
  • Een onregelmatigheid die niet kon worden opgemerkt vóór de ingreep (bijvoorbeeld waarvoor demontage vereist is) tot een bijkomende ingreep leidt
  • Het uitzonderlijk druk is (bijvoorbeeld bij de aanvang van de koopjesperiode) en de bepaalde termijn niet haalbaar is
  • Er sprake is van overmacht, zoals bepaald door de Belgische rechtspraak


Indien de aangekondigde termijn uitzonderlijk niet kan worden nageleefd, dient de klant onverwijld op de hoogte te worden gebracht van de nieuwe toepasbare termijnverbintenis.

DIENSTVERLENING MET DE BESTE PRIJS-KWALITEITVERHOUDING IN JE REGIO!
ONTDEK JE DICHTSBIJZIJNDE DECATHLON-ATELIER!